Escoles d’un sol sexe: un lloc per aprendre

País: USA
Año: 2015

L’escolarització d’un sol sexe pot semblar un tema fosc al marge dels debats sobre política educativa dels nostres temps. Però no és així. De fet, un nombre considerable de persones i organitzacions polítiques voldrien enfosquir aquestes escoles, però d’alguna manera estan “escalant-se” en lloc de baixar.

El 1996, només hi havia dues escoles públiques de sexe individual que operaven a Amèrica. En 2015 hi ha almenys 100 escoles públiques d’un sol sexe, malgrat l’oposició des del principi. Aquestes escoles serveixen principalment a nens pobres, urbans, negres i llatins, en risc.

Aquest llibre recull el repte d’estudiar l’eficàcia de les escoles de sexe únic. Riordan allibera la discussió del seu bagatge ideològic i polític i aporta un cert equilibri teòric i empíric al debat. El llibre proporciona una base sociològica per considerar escoles de sexe únic. L’argument bàsic és que el context escolar més gran de totes les nenes o tots els nens serveix com a factor conductor per produir resultats favorables en escoles d’un sol sexe.

¡Comparte!