Pedagogies efectives per a l’aprenentatge de nenes. Una revisió de la investigació recent.

País: UK
Año: 2016

Les qüestions de gènere han estat el focus de molts estudis de recerca educativa en les últimes dècades, provocades per les respostes diferencials de noies i nois a l’escolarització. S’han analitzat els índexs de retenció diferencials, una aparent bretxa de gènere en el rendiment entre noies i nois, les opcions d’assignatures a nivell GCSE i A (nivells d’Anglaterra), les taxes d’accés a la universitat, amb resultats ambivalents.

Aquesta revisió de la investigació se centra en un aspecte d’aquest debat de gènere: pedagogies efectives per a l’aprenentatge de les noies. En fer-ho, s’intenta considerar si les noies i els nens s’ensenya millor a les aules d’un sol sexe, si l’aprenentatge es facilita millor en aquestes aules, si les noies i els nens tenen diferents estils d’aprenentatge, si hi ha pedagogies favorables a les noies que són diferents de les pedagogies que donen suport a l’aprenentatge dels nois.

¡Comparte!