Per què (i com) les nenes prosperen a les escoles només per a noies.

País: UK
Año: 2021
  • El gènere afecta la manera com els estudiants viuen l’educació
  • Les noies s’enfronten a pressions per adaptar-se als estereotips de gènere, pressions que són més fortes en presència dels nois.
  • Les noies necessiten i mereixen un espai on desenvolupar tot el seu potencial i prendre decisions informades i sense restriccions sobre interessos, temes i carreres professionals.
  • A les escoles només per a noies, les seves necessitats i preferències es poden acomodar plenament en un entorn d’aprenentatge dedicat.
  • Les escoles de nenes d’èxit són aquelles en les quals una dedicació a l’educació de les nenes es reflecteix en el seu disseny físic, currículum i oferta co-currículum, enfocaments d’ensenyament i aprenentatge, i en la seva cultura escolar sencera
  • Les escoles de nenes d’avui serveixen per a subvertir, en lloc de donar suport, els estereotips de gènere i les suposicions a priori, oferint una educació dissenyada i dedicada al desenvolupament i l’empoderament de dones joves pròsperes, felices, segures i aventuroses.
¡Comparte!