És un error demanar la fi de les escoles diferenciades

País: Irlanda
Medio: The Irish Times

La discriminació de nois i noies no s’evaporarà perquè les nenes i els nens siguin educats junts

En plena ofensiva contra l’educació diferenciada a Irlanda, Bàrbara Ennis assenyala en The Irish Times que la imposició d’escola mixta, lluny de ser un mitjà per a aconseguir la igualtat, suposarà el retorn de la discriminació de les dones en educació.

Discriminació de les noies en el sistema educatiu

Quantes dones s’han eliminat de la història? Quants homes continuen reclamant crèdit per la feina feta per dones, especialment en les disciplines de la ciència i les matemàtiques?

Per saber la resposta, només cal parlar amb les dones a qui els va passar i continua passant. La història ha superat les històries de moltes dones i els seus èxits.

Això també passa amb la història de l’educació. Fins i tot la mirada més superficial als anals de l’educació de les dones revelarà les barreres i un odi dirigit a aquells que van lluitar per la igualtat de drets de les dones a l’educació.

Treballo en una escola d’un sol sexe que reconeix amb orgull el llegat de les dones pioneres. Un que cada cop és més conscient d’avançar de manera progressiva. No hem de sucumbir a l’amnèsia del passat: negar l’educació superior a les dones era una poderosa forma de supressió, com ho és l’atac actual contra les escoles només femenines.

És cert que a Irlanda l’any 2022 les noies tenen igual accés a l’educació. Però el seu dret a la millor educació com a dones està amenaçat. L’odi manifestat fa més de 100 anys està sent fomentat de nou pels populistes que, avui dia, fan la guerra a les escoles d’un sol sexe.

És curiós que a mesura que els crítics apunten a les escoles d’un sol sexe a Irlanda, les escoles només femenines a Amèrica s’han multiplicat per vint-i-cinc en els últims 10 anys. Un estudi de la UCLA de 2018 de 6.000 estudiants universitàries entrants va trobar que els graduats d’escoles només per a noies tenien més probabilitats de mostrar alts nivells d’autoconfiança sobre la seva capacitat científica, es consideren pensadores crítiques, puntuaven més en mesures d’hàbits acadèmics mentals i demostraven hàbits d’estudi més forts.

És buit argumentar que la discriminació de gènere s’evaporarà si les nenes i els nens s’educaran junts. La discriminació persegueix la nostra societat.

Lliure discriminació de gènere i resistència mental de les noies

Un entorn d’aprenentatge per a noies, lliure de discriminació de gènere, permet a les noies assolir un major èxit acadèmic i tenir més confiança. Surten equipats amb els coneixements i les habilitats necessaris per superar els biaixos socials i culturals de gènere. En la seva escultura proposada, supera indistintament reunir nois i noies a les aules, en nom de la “normalitat”.

Les graduades d’escoles només per a noies tenen més probabilitats de mostrar alts nivells d’autoconfiança sobre la seva capacitat científica i es consideren pensadors crítics.

La meva experiència és que les noies que aprenen en un ethos lliure d’estereotips de gènere posseeixen una forta “resistència mental”. Segons un estudi del 2021 realitzat al Regne Unit pel provador psicomètric AQR International, les noies de les escoles mixtes no tenen el mateix nivell de força mental, control emocional i confiança que les noies que han anat a escoles d’un sol sexe.

La resistència mental ens permet gestionar les oportunitats, els reptes, l’estrès i la pressió i està molt relacionada amb un major rendiment acadèmic, una major motivació i uns resultats educatius millorats.

Font: Article Populists are mistaken in calling for end of single-sex schools. Autora: Barbara Ennis.

Aquí tens més notícies sobre discriminació i escola diferenciada.

Foto: Multimedia de Wix. Ajuste niñas

¡Comparte!