L’escola està fracassant amb els nens

País: India
Medio: The Free Press Journal

Los niños van a la zaga de las niñas en la educación y fracaso escolar, advierte un informe de la UNESCO

Fracàs escolar masculí globalitzat

Els nens tenen més probabilitats que les noies de repetir primària en 130 de 142 països, amb dades que indiquen la seva progressió escolar més pobre, segons un nou informe d’Educació Global de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

L’informe titulat “No deixeu cap nen enrere: informe global sobre la separació dels nois de l’educació” va assenyalar que no menys de 132 milions de nens en edat d’escolaritzar primària i secundària no estan escolaritzats. Va afirmar que els nens són més propensos que les noies a patir assetjament físic i sovint són objectiu a causa de la seva orientació sexual real o percebuda i la seva identitat o expressió de gènere (SOGIE).

“Els nens tenen més probabilitats que les noies de repetir primària en 130 de 142 països, amb dades que indiquen la seva progressió més pobre a l’escola. A 57 països, amb dades sobre pobresa d’aprenentatge, els nens de 10 anys els van pitjor que les noies en el domini de la lectura. les habilitats i els adolescents continuen quedant per darrere de les noies a secundària.

“Si bé les noies tenen més probabilitats que els nois de no assistir mai a l’escola, els nois de molts països corren un risc més elevat de no avançar i acabar la seva educació. Tal com està, 132 milions de nois actualment no van a l’escola”, afirma l’informe.

“La pobresa i la necessitat de treballar, per exemple, poden portar els nois a abandonar els estudis. Les normes i les expectatives de gènere també poden afectar el seu desig d’aprendre. En particular, determinades assignatures poden oposar-se a les expressions tradicionals del masclisme, fent-les impopulars entre els nois. La dura disciplina, els càstigs corporals i altres formes de violència a l’escola també afecten negativament el rendiment acadèmic dels nois, alhora que augmenten l’absentisme i l’abandonament escolar.

“En molts països, els nois corren un risc més gran que les noies de repetir cursos, de no completar els diferents nivells educatius i de tenir pitjors resultats d’aprenentatge a l’escola. On abans la desavantatge dels nois semblava més notable en contextos d’ingressos alts o mitjans-alts a la a principis del mil·lenni, això ha canviat i ara inclou diversos països d’ingressos baixos i mitjans baixos”, va dir. L’informe assenyala que l’educació secundària és on predomina més el desavantatge dels nois.

Recomanacions per a reduir el fracàs escolar de nois

“Malgrat la clara desvinculació i desavantatge dels nois en l’educació en determinats contextos, hi ha pocs programes i iniciatives que aborden aquest fenomen de manera holística, amb polítiques específiques de gènere a nivell de sistema encara més rares. S’ha prestat escassa atenció política a les disparitats de gènere en l’educació. que perjudica els nois. Les polítiques existents es troben predominantment als països d’ingressos alts. Pocs països d’ingressos baixos o mitjans tenen polítiques específiques per millorar la inscripció dels nois”, va dir.

Promoure la igualtat d’accés a l’educació i prevenir l’abandonament escolar dels nois, reformar les pràctiques tradicionals o adaptar-ne el calendari, com ara les cerimònies d’iniciació, que treuen els nens i els joves de l’escola, a partir de les lliçons de l’extens treball per identificar i resoldre els obstacles a l’educació de les nenes. , fer que l’aprenentatge sigui transformador de gènere, segur i inclusiu per a tots els aprenents i crear entorns d’aprenentatge inclusius i transformadors de gènere que atenguin les necessitats de tots els aprenents, es troben entre les recomanacions que es fan a l’informe.

Font: Freepressjournal

¡Comparte!