Què fem?

1
Realització, promoció i col·laboració en recerques i estudis sobre el sector educatiu i difusió dels resultats.
Desenvolupament d’ activitats formatives per als socis i altres interessats.
2
3

Foment del debat i la reflexió sobre temes relacionats amb la llibertat d’educació, el pluralisme educatiu i l’educació diferenciada.

Interlocució amb institucions públiques i privades, nacionals i internacionals.
4
5
Servei de consultoria: ajuda tècnica i pedagògica per a persones físiques i jurídiques.
Participació en altres entitats o xarxes nacionals i internacionals.
6
7
Servei de documentació i edició de publicacions, així com difusió d’informació d’interès.
Organització o participació en trobades, seminaris, taules rodones, col·loquis i altres
reunions d’àmbit nacional i internacional.
8
9

Promoció de grups de treball i de recerca. Acompanyament de grups promotors de centres educatius de nova creació.

Obtenció i gestió de les ajudes i fons necessaris per al compliment dels nostres fins i activitats. Assignació de recursos econòmics rebuts de donants per a finalitats concretes.
10