Quan el sexe influeix

Escola concertada i educació diferenciada

«No entenc per què en el nostre entorn es priva a l’escola concertada de la llibertat d’escollir l’educació diferenciada» Segons seriosos estudis de psicologia social, les etapes de la vida on l’ésser humà és més feliç solen ser les primeres i les últimes, mentre que les centrals, ja sigui per les convulsions de l’adolescència o pels […]